fbpx

ANALIZA PORÓWNAWCZA PREPARATÓW DO DEZYNFEKCJI

Występowanie drobnoustrojów jest powodem strat ekonomicznych, a co gorsze chorób zwierzęcych i odzwierzęcych – przenoszonych na ludzi, czyli zoonoz.  Optymizmem napawa  coraz większa świadomość hodowców/rolników z zagrożeń wynikających z występowania mikroorganizmów tj. Staphylococcus aureusSalmonella enterica subsp.  i in. Producenci surowców zwierzęcych zdają sobie sprawę, że istotne jest ograniczenie liczby bakterii oraz utrzymanie ich na stałym niskim poziomie. Lekarstwem na te problemy jest dezynfekcja, która odgrywa kluczową rolę w zachowaniu dobrostanu zwierząt oraz zapewnieniu dobrej jakości mięsa, mleka etc.

Istotne jest zastosowanie odpowiedniego stężenia preparatu dezynfekcyjnego, ale przede wszystkim wybór takiego, który w zadowalającym stopniu wyeliminuje zagrożenia mikrobiologiczne. Na rynku obserwujemy wzrost liczby preparatów rekomendowanych jako dezynfekcyjne, jednak różnią się one skutecznością i zasadą działania. Warto zwrócić uwagę również na fakt, iż niektóre bakterie mogą się uodparniać na środek dezynfekcyjny, a więc jak wybrać ten, który przyniesie satysfakcjonujące efekty?

W kwartalniku Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie wydawanym przez Wydawnictwo Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego ukazał się artykuł pt.  ANALIZA PORÓWNAWCZA WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWBAKTERYJNYCH PREPARATÓW STOSOWANYCH DO DEZYNFEKCJI W POMIESZCZENIACH INWENTARSKICH, który zestawia środki dostępne na rynku i może być pomocny w wyborze.

Zbadano 10 dezynfektantów, o zróżnicowanym składzie, od różnych producentów, zalecanych do dezynfekcji powierzchni i pomieszczeń inwentarskich, dostępnych na rynku . Zastosowano dawki preparatów zgodne z zaleceniami widniejącymi na opakowaniach. Analizę przeprowadzono metodą dyfuzyjną.

Badania wykazały, że: 

Dostępne środki dezynfekcyjne posiadają wymagane atesty, które niestety nie gwarantują skuteczności. Jedynie 3 z 10  badanych preparatów w zalecanych stężeniach hamowały wszystkie bakterie testowe.

Najlepsze właściwości przeciwbakteryjne wykazały dwie grupy preparatów: zawierające aktywne formy srebra – nanocząstki  oraz czwartorzędowe związki amoniowe, glutaral i chlorki w różnych proporcjach (2 i 3).

Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi wynikami badań.

Analiza Porównawcza – Preparaty Biobójcze

tesaat