fbpx

Antybiotykooporność a hodowla zwierząt

Antybiotykooporność w ostatnich latach stała się poważnym problemem w hodowli zwierząt gospodarskich.  Polska znajduje się w pierwszej piątce państw w Unii Europejskiej pod względem ilości antybiotyków podawanych zwierzętom hodowlanym.

Setki ton antybiotyków rocznie
Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała rosnącą antybiotykooporność za główny problem współczesnej cywilizacji w kontekście zdrowia ludzi. Nadużywanie antybiotyków w hodowli trzody chlewnej, bydła, drobiu jest wielkim zagrożeniem, bo prowadzi bowiem do rosnącej oporności bakterii. W wyniku tego antybiotyki przestają działać, a infekcje stają się coraz trudniejsze do wyleczenia. Bakterie bowiem “uczą się”, jak się przed nimi chronić i wytwarzają tzw. antybiotykooporność.
Według informacji Greenpeace, prawie 800 ton antybiotyków podano zwierzętom hodowlanym w Polsce w 2018 roku. Nasz kraj pod tym względem 4 miejsce w UE.
Złe warunki hodowli obejmujące nierzadko zbyt małą powierzchnie przypadającą na zwierzę, brak dostępu do świeżego powietrza, niestosowanie się do podstawowych zasad bioasekuracji generuje ryzyko infekcji wśród stada. W takich warunkach bakterie mają idealne warunki do rozprzestrzeniania się i przenoszenia infekcji z jednego zwierzęcia na kolejne. Jako remedium na wszystko podawane są antybiotyki, co jest częstą i niestety błędną praktyką.
W takich warunkach bakterie mają idealne warunki do rozprzestrzeniania się i przenoszenia infekcji z jednego zwierzęcia na kolejne. 


Nie nadużywać antybiotyków!
Problemu antybiotyooporności nie rozwiąże się za pomocą tabletki. By zahamować niekorzystne zjawisko, należy ograniczyć stosowanie antybiotyków w weterynarii, zmniejszyć skalę hodowli zwierząt i prowadzić szerokie akcje podnoszące świadomość w zakresie stosowania antybiotyków.
Stosowanie antybiotyków w hodowli powinno być ograniczone do sytuacji, w których zwierzęta rzeczywiście wymagają leczenia. A jak wygląda praktyka? Często zdarza się, że gdy w stadzie stwierdza się chorobę u jednego ze zwierząt, antybiotyki podaje się profilaktycznie wszystkim. Tymczasem leczyć powinno się tylko chore okazy pod nadzorem weterynaryjnym.
Co może ograniczyć stosowanie antybiotyków?
Na pewno przyczynia się do tego przestrzeganie zasad bioasekuracji. Systematyczna dezynfekcja hodowli pozwala na bieżąco redukować ilość drobnoustrojów w otoczeniu. Dodajmy, że wysoką skuteczność w zwalczaniu patogenów mają środki z aktywnym srebrem, takie jak preparaty z linii SILVECO.

Dobre praktyki
Niektóre europejskie kraje podejmują intensywne kroki przeciwdziałające zjawisku antybiotykoodporności. Np. Wielka Brytania. Brytyjska branża trzody chlewnej znacząco zredukowała zużycie antybiotyków w leczeniu świń dzięki efektywnej współpracy rolników i lekarzy weterynarii. W 2022 roku zmniejszyła ich stosowanie w gospodarstwach o 20%, a od 2015 r. aż o 75%.

tesaat