fbpx

SILVECO – nasza misja

Nowy standard
w higienie zwierząt

Marka SILVECO zrodziła się z połączenia wiedzy i pasji oraz stała się odpowiedzią na potrzeby rynku hodowlanego, gdzie masowe stosowanie antybiotyków jest poważnym zagrożeniem, a prowadzenie nowoczesnej hodowli stało się nierozłączne ze stosowaniem zasad szeroko pojętej bioasekuracji.

Zmiana podejścia do dezynfekcji poprzez wykorzystanie nowoczesnych preparatów, które działają dwufazowo dzięki zastosowaniu w składzie nanocząstek srebra oraz dają możliwość wykonania skutecznej i bezpiecznej dezynfekcji w obecności zwierząt znacznie wpływa na zdrowie i dobrostan hodowli tym samym zwiększając zyski.

Profilaktyczne działania i właściwa pielęgnacja między innymi skóry zwierząt umożliwiają nam podjęcie odpowiednich działań w celu zmniejszenia zagrożenia wystąpienia oporności na antybiotyki. Działanie srebra jest tak naprawdę zbliżone do działania antybiotyków i prowadzi do rozpadu komórek bakterii, grzybów i wirusów, dając skuteczna alternatywę dla leczenia wielorakich zakażeń.

Naszym celem jest szerzenie zasad nowoczesnej hodowli po przez poprawę zdrowia i bytowania zwierząt, gdyż zgodnie z założeniami ogólnoświatowego programu „Jedno zdrowie” – zdrowie ludzi jest związane ze zdrowiem zwierząt i środowiska.

Active Silver – preparaty z nanocząstkami srebra

Dlaczego srebro?

Srebro jest pierwiastkiem cenionym za właściwości katalityczne, przewodność cieplną i elektryczną, ale przede wszystkim także za działanie bójcze wobec patogenów – bakterii, wirusów, grzybów. Wysoka aktywność antymikrobiologiczna tego pierwiastka była wykorzystywana już od czasów starożytnych. Wówczas nieznane były mechanizmy odpowiedzialne za wysoką skuteczność przeciwdrobnoustrojową srebra.

Dzisiaj ich mnogość oraz zasady działania, tłumaczą nie tylko skuteczność ale także brak zdolności komórek patogennych do wytworzenia oporności wobec srebra. Ta ostatnia cecha szczególnie mocno nabiera na znaczeniu, w trwającej obecnie dobie rosnącej antybiotykooporności wielu szczepów bakteryjnych. Rozwój technologii sprawił, że możliwe jest wykorzystywanie cząstek srebra w skali nanometrycznej. Tak znaczące rozdrobnienie tego materiału, wpływa na jego dystrybucję, umożliwiając tym samym osiągnięcie bardzo wysokiej skuteczności antymikrobiologicznej już przy bardzo niskich stężeniach.

Co więcej, srebro wykazuje stosunkowo niską toksyczność wobec ludzi i zwierząt. Wszystkie te cechy sprawiają, że srebro jest obecnie uważane za jedną z najbardziej atrakcyjnych alternatyw, zarówno dla wielu leków, jak i środków biobójczych

Przewaga srebra
względem klasycznych środków biobójczych

Do tej pory stosowano środki biobójcze tzw. biocydy, czyli związki charakteryzujące się ograniczoną trwałością działania oraz negatywnym wpływem na środowisko.

Srebro cechuje się wysoką stabilnością oraz silnymi właściwościami biobójczymi wobec mikroorganizmów, natomiast redukcja jego cząstek do nanometrycznych wymiarów pozwala na zwiększenie powierzchni właściwej i uzyskanie znacznie wyższej, niż w przypadku dużych cząsteczek, aktywności chemicznej i biologicznej.

Dlatego też, wykorzystanie nanocząstek srebra pozwala uzyskać efekt bakteriobójczy przy niższym stężeniu substancji aktywnej w porównaniu do konwencjonalnych środków chemicznych, a mimo wysokiego kosztu surowca jego użycie go w preparatach nie wpływa znacząco na cenę produktu

Potrzebujesz więcej informacji?

testPL