fbpx

Zasady dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich cd.

“Dezynfekcja stanowi najtańsze i jedno z najskuteczniejszych działań decydujących o zdrowotności świń oraz ograniczaniu możliwości przenoszenia chorób do stada. Skuteczność zabiegu zależy od wielu czynników, w tym przede wszystkim właściwego oczyszczenia i umycia powierzchni, wyboru właściwej metody i zastosowania odpowiedniego preparatu dezynfekcyjnego we właściwy sposób, a także od wiedzy i doświadczenia osoby wykonującej zabieg.”

Zapraszamy do lektury II części artykułu autorstwa Mariusz Soszka, doradcy żywieniowego pt:”Zasady dezynfekcji budynków inwentarskich”

w najnowszym wydaniu czasopisma trzoda chlewna 10/2022

POBIERZ

tesaat