fbpx

Dezynfekcja systemów pojenia

Kluczowym elementem zapewnienia zdrowia i dobrostanu zwierząt hodowlanych jest utrzymanie wysokiego standardu higieny. Jednym z fundamentalnych aspektów w tym zakresie jest dezynfekcja systemów pojenia. Czystość spożywanej wody w sposób bezpośredni wpływa na zdrowie zwierząt. Zanieczyszczona woda może stać się źródłem chorób i infekcji, co wpływa niekorzystnie nie tylko na dobrostan zwierząt, ale również na efektywność i rentowność hodowli.

Dostarczając wysokiej jakości preparaty przeznaczone do dezynfekcji systemów pojenia wspieramy hodowców w ich wysiłkach zmierzających do zapewnienia zwierzętom jak najlepszych warunków do wzrostu i rozmnażania się. Regularne stosowanie oferowanych preparatów zapobiega rozwojowi i namnażaniu się szkodliwych mikroorganizmów, takich jak bakterie, wirusy czy grzyby w poszczególnych komponentach systemów pojenia. Dzięki temu woda wprowadzana do systemu nie ulega przypadkowemu zanieczyszczeniu. 

Jak prawidłowo przeprowadzić dezynfekcję linii pojenia?

W celu przeprowadzenia skutecznej dezynfekcji systemów pojenia należy postępować zgodnie z ogólnym schematem działania, który obejmuje:

Jak wybrać środek do dezynfekcji systemów pojenia?

Dobry środek do dezynfekcji cechuje się skutecznością przeciwko szerokiemu zakresowi patogenów, w tym bakteriom, wirusom i grzybom. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, żeby produkt był testowany i potwierdzony w walce z konkretnymi patogenami, które mogą występować w hodowli.

Środek stosowany do dezynfekcji systemów pojenia powinien być bezpieczny zarówno dla zwierząt, jak i dla osób wykonujących dezynfekcję. Produkty niskotoksyczne i biodegradowalne są preferowane ze względu na mniejsze ryzyko szkodliwych skutków ubocznych.

Kolejnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę przy wyborze preparatu jest kompatybilność środka z materiałami, z których wykonane są systemy pojenia. Niektóre środki chemiczne mogą powodować korozję lub uszkodzenia materiałów, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do przedwczesnego zużywania się systemu lub jego poszczególnych komponentów. 

Dezynfekcja systemów pojenia z preparatem SILVECO

Starając się jak najlepiej odpowiadać na zróżnicowane potrzeby i oczekiwani hodowców oferujemy wysokiej jakości preparat do dezynfekcji systemów pojenia. Nasz środek odznacza się wysokim stopniem skuteczności, bezpieczeństwem dla zwierząt i ludzi oraz kompatybilnością z szerokim spektrum materiałów. Ponadto, charakteryzuje się łatwością aplikacji, co umożliwia szybką i skuteczną dezynfekcję poideł i poszczególnych elementów linii pojenia.