fbpx

SILVECO+

Skoncentrowany preparat biobójczy do dezynfekcji pozwalający utrzymać najwyższe standardy higieniczne w hodowli zwierząt

  • REJESTRACJA BIOBÓJCZA – produkt zarejestrowany w PT3 oraz PT4
  • WYSOKA ZAWARTOŚĆ AKTYWNYCH FORM SREBRA 2000 ppm
  • DWUFAZOWE DZIAŁANIE — połączenie dwóch sił — nadtlenku wodoru oraz aktywnych form srebra
  • DŁUGOTRWAŁE DZIAŁANIE dzięki wykorzystaniu właściwości srebra
  • MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA W OBECNOŚCI ZWIERZĄT — możliwość stosowania podczas cyklu hodowlanego, zalecane stężenie 5%
  • WYSOKA WYDAJNOŚĆ dzięki skoncentrowanej formule (5 l -> 25 l gotowego preparatu)
  • PROFILAKTYKA ASF – potwierdzone badaniem w PIWet-PIB
  • DEZYNFEKCJA LINII POJENIA -wszechstronność zastosowań

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr. 7244/17

Opakowanie: kanister 2 l, kanister 5 l

Główne zalety:

Wsparcie efektywnej
bioasekuracji

Redukcja kosztów
hodowli

Aktywne formy srebra

Preparat biobójczy

Polska technologia

Zastosowanie:

Nowoczesny preparat dezynfekujący zawierający aktywne formy srebra stosowany w celu utrzymania higieny weterynaryjnej w pomieszczeniach inwentarskich. Przeznaczony jest do dezynfekcji :

-wszelkich rodzajów powierzchni, w celu utrzymania higieny w miejscach mających związek z pobytem lub transportem zwierząt. Produkt o właściwościach bakteriobójczych w tym wobec Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium, grzybobójczych, wirusobójczych.

-powierzchni, urządzeń, kontenerów, rurociągów mających kontakt z żywnością (w tym do dezynfekcji linii pojenia). Produkt o właściwościach bakteriobójczych, grzybobójczych.

Usposabiająco wpływa na polepszenie dobrostanu zwierząt oraz wspiera profilaktykę weterynaryjną. Jest bezpieczny dla użytkowników i środowiska, dzięki czemu można go stosować w obecności zwierząt. Do użytku profesjonalnego.

SILVECO+ jako preparat dezynfekujący zachowuje wysoki poziom higieny i czystości wyposażenia weterynaryjnego oraz zootechnicznego. Specjalna receptura oparta na nanokompleksach srebra zapewnia  dwufazowe, przedłużone działanie.  

Sposób użycia i przygotowania

Obszar weterynaryjny: 5 litrów produktu rozpuścić w 20 litrach wody demineralizowanej (oczyszczonej). Rozpylić na oczyszczone powierzchnie metodą gwarantującą równomierny oprysk. Zaleca się ustawić urządzenie na rozpylanie jak najmniejszej kropli. Tak przygotowany produkt można użyć zarówno bez obecności jak i w obecności zwierząt. Zastosowanie preparatu w takim stężeniu wykazuje działanie bakteriobójcze i grzybobójcze, w temp. 10 °C i w czasie 60 minut. Wirusobójcze w temp. 10 °C i w czasie 30 minut. Brak konieczności spłukiwania powierzchni. Mycie i konserwacja urządzeń aplikacyjnych: zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia użytego do aplikacji. W trakcie oprysku należy stosować ogólne środki ochrony skóry i dróg oddechowych.
Obszar spożywczy: stężenie skuteczne 20 %, temp. 20 °C, 5 minut działanie bakteriobójcze, 15 minut działanie grzybobójcze. Powierzchnie muszą pozostawać wilgotne przez wskazany czas kontaktu. Powierzchnie mające kontakt z żywnością po wymaganym czasie dezynfekcji spłukać wodą przeznaczoną do spożycia. Powierzchnie należy umyć przed dezynfekcją.
Nie wdychać par. Zapewnić odpowiednią wentylację.

Dopuszcza się stosowanie mniejszej ilości wody demineralizowanej do rozcieńczenia preparatu, jednak wyłącznie podczas stosowania bez obecności zwierząt.

Kup szybko i wygodnie!