fbpx

Nieantybiotykowe środki w terapii mastitis

Schorzenia gruczołu mlekowego są „chorobą zawodową” krów mlecznych, generującą znaczne straty w hodowlach bydła mlecznego. W świetle obecnych regulacji i rosnącej presji społecznej zmierzających do ograniczenia zużycia antybiotyków w leczeniu zwierząt zachodzi konieczność poszukiwania alternatywnych rozwiązań terapii
zapaleń wymienia.

Zapraszamy do lektury artykułu autorstwa lek. wet. Moniki Szpringiel z Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierzat Gospodarskich Wydziału medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pt.:”Nieantybiotykowe środki w terapii mastitis“, który ukazał się w najnowszym wydaniu Weterynarii w terenie 4/2022

Artykuł – pobierz tutaj

tesaat