fbpx

Zrozumienie Wpływu Zapalenia Wymienia na Wydajność Hodowli Bydła

Wprowadzenie:

Zapalenie wymienia, znane również jako mastitis, stanowi jedną z głównych przyczyn ekonomicznych strat w hodowlach bydła. Jest to poważny problem zarówno ze względów zdrowotnych, jak i finansowych.

 

Koszty Bezpośrednie i Pośrednie Zapalenia Wymienia – Mastitis

Zarządzanie stadem bydła obejmuje nie tylko bezpośrednie koszty takie jak leczenie weterynaryjne i opieka nad chorymi krowami, ale także znaczne straty pośrednie. Bezpośrednie koszty związane z leczeniem mastitis mogą stanowić około 24% ogólnych strat, podczas gdy koszty opieki nad chorymi krowami to dodatkowe 4%. Ważnym jest, że mleko z krów w okresie karencji, czyli czasu oczekiwania po leczeniu antybiotykami, nie nadaje się do sprzedaży, co stanowi około 18% strat.

W sprzedaży istnieje cały szereg preparatów bezkarencyjnych w postaci tubostrzykawek do wymion, które doskonale zastępują leki na zapalenie wymienia. Polecamy te które dodatkowo zawierają nanocząstki srebra np. SILVECO NanoMast.

Największe obciążenie ekonomiczne pochodzi jednak z pośrednich skutków choroby. Obniżona wydajność laktacyjna może zmniejszyć się nawet o 31% w wyniku zapalenia, a przedwczesne wybrakowanie krów stanowi około 23% dodatkowych strat.

Straty Ekonomiczne na Przykładzie

Każdy przypadek klinicznego mastitis diagnozowany w pierwszych 30 dniach laktacji może skutkować stratą finansową sięgającą nawet 1600 złotych. To pokazuje, jak ważne jest skuteczne zapobieganie i zarządzanie mastitis w stadzie. By zapobiegać warto wdrożyć post dipping (dipping poudojowy) zawierający dodatkowo w swoim składzie nanocząstki srebra, które działają bakterio-, wiruso- i grzybobójczo. Przykładem takiego preparatu do dippingu jest SILVECO NanoDip

Wpływ na Wydajność Laktacyjną

W praktyce, każdy wzrost liczby komórek somatycznych w mleku oznacza obniżenie wydajności. Na przykład, dwukrotny wzrost tej liczby, powoduje spadek wydajności laktacyjnej o 1,3% w przypadku pierwszoródek i o 1,7% u krów starszych. Ogólnie, po przebytym zapaleniu, wydajność krów może spaść o około 5% na całą laktację, co przy spodziewanej produkcji 10 000 kg mleka, przekłada się na 500 litrów mniej.

Podsumowanie

Biorąc pod uwagę cenę skupu mleka na poziomie 1,98 złotych za litr, hodowcy mogą ponieść straty rzędu 990 złotych tylko na jednej krowie z mastitis. Jest to znaczący cios dla ekonomii gospodarstwa, podkreślający potrzebę inwestycji w odpowiednie metody profilaktyki i leczenia tej choroby.

*źródło danych PFHBiPM

tesaat